70 let Stomatologické kliniky v Plzni

Autorský kolektiv seznamuje čtenáře se stručnou historií plzeňské Stomatologické kliniky i jejích jednotlivých oddělení, se zdravotnickou činností, s výukou studentů zubního lékařství, s vědeckou a výzkumnou činností kliniky.

Autoři popisují prostředí kliniky a přinášejí řadu dalších informací vztahujících se k její historii.

Rok vydání 2022. Počet stran 152.

180,00 Kč